Начало Конференции и симпозиуми Зали Контакти НТС- Инженеринг Български Еnglish
Научно-Технически Съюзи Новини Актуално Месечна програма Партньори

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ - ПЛОВДИВ

Председател – проф. д-р инж. Георги Сомов

Секретар – инж. Лилия Жекова

РНТС по хранителна промишленост е едно от звената на научно-техническата организация в град Пловдив, създадена през 1922 г.
През своята дългогодишна история Пловдивската организация на научно-техническите съюзи преминава през различни етапи на развитие, но за РНТС по хранителна промишленост решаващи са промените, настъпили след 1955г., когато към секциите на тази организация се създават десет научни отдела и две научни секции с 50 членове, в това число - професори, доценти, рационализатори, лауреати и др.
На третия конгрес на Съюза на НТД, проведен през 1957г., Пловдивската организация се представя с 12 секции с около 3 200 членове. В това време в региона има общо около 3800 специалисти. На този конгрес се възстановява името Научно-технически съюзи и се създават 11 отраслови секции, както и 2 секции по специалности. Един от тези отрасли е именно по хранителна промишленост.

Началото на научно - техническата дейност в региона поставят клубовете по интереси, обединяващи специалисти от различни области на науката и промишлеността, в това число - клубовете на рационализатора, на изобретателя и т.н.

Съществуването на ВИХВП (днес - Университет по хранителни технологии) обуславя сериозните изяви на Регионалния съюз по хранителна промишленост както на национално, така и на регионално ниво. През годините значим принос в работата на регионалния съюз имат редица изявени учени, в т.ч.:
- проф. д.т.н. Стефан Данчев - ректор на УХТ и Председател на УС на Сдружението, както и на РНТС по хранителна промишленост
- проф. д.т.н. Стефан Дичев - Доктор Хонорис кауза на Университета по хранителни технологии - Пловдив; Участва и работи със съдействието на РНТС по хранителна промишленост по редица проекти по програми на ЕС, предимно ТЕМПУС, КОПЕРНИКУС, ФАР, ЛЕОНАРДО и др.


РНТС по хранителна промишленост адекватно и своевременно отговаря на потребностите на времето - с обучителни курсове по професии от хранителната промишленост, например. Така през 2002, 2003 и 2004г. бяха организирани курсове за обучение на специалисти по „Анализ на опасностите и контрол на критичните точки” (HACCP).
Днес РНТС по хранителна промишленост в Пловдив обединява над 70 индивидуални членове, повечето от които са преподаватели и студенти от УХТ, както и изследователи и научни сътрудници от Института за изследване и развитие на храните в Пловдив.
Забележително е взаимодействието между членовете в работата на тези звена на съюза, както и активността на индивидуалните членове на РНТС по хранителна промишленост при организирането на различни научно-технически мероприятия в рамките на регионалния съюз, а също така и съвместни мероприятие с националния Съюз по хранителна промишленост.
От своя страна председателят на РНТС по хранителна промишленост в Пловдив, проф. д-р инж. Георги Сомов, взема участие в ръководството на Съюза по хранителна промишленост към ФНТС.


 
© 2023 НТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys